Điểm tên những siêu dự án tâm linh bị thu hồi thời gian gần đây