Hà Nội: Sẽ xem xét cấp sổ đỏ cho những dự án chung cư "dính" sai phạm

   
  Nội dung:
  Giá vàng 9999 tr.đ/lượng

  Doji TienPhongBank

  Tỷ giá ĐVT:đồng

  Loại Mua Bán
  BIDV
  OCB Kỳ hạn (tháng)