"Nhà hàng Panorama nằm ngoài khu vực bảo vệ thắng cảnh Mã Pì Lèng"

19:31, 08/10/2019
|

(VnMedia) - Báo cáo Chính phủ về công trình Panorama mà dư luận đang đặc biệt quan tâm, Chủ tịch tỉnh Hà Giang cho biết công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ I và II của Danh lam thắng cảnh Mã Pì Lèng…

Hôm nay 8/10, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đã có báo cáo gửi Chính phủ về công trình nhà nghỉ, nhà hàng Panorama xây dựng tại khu vực Mã Pì Lèng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Theo Văn bản do Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang ký cho biết: Theo báo cáo khảo sát của GS. Guy Martini, Tổng thư ký Ban điều phối mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO, chuyên gia GGN (tháng 2/2018), khuyến nghị tỉnh Hà Giang xây dựng điểm dừng chân phục vụ du khách tại khu vực Mã Pì Lèng.

Nhà hàng Paranoma trên đỉnh Mã Pì Lèng
Nhà hàng Paranoma trên đỉnh Mã Pì Lèng

Căn cứ báo cáo khuyến nghị của chuyên gia GGN, UBND tỉnh đã tổ chức 2 đoàn đi kiểm tra và có văn bản chỉ đạo, giao cho huyện Mèo Vạc triển khai thực hiện. Yêu cầu hoàn thành trước tháng 7/2018 để phục vụ cho kỳ tái đánh giá Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ 2 năm 2018 (tháng 9/2018).

Sau khi có nhiều thông tin phản ánh về công trình ngắm cảnh hẻm vực Tu Sản, Mã Pì Lèng (nhà nghỉ, nhà hàng Paranoma)  của các cơ quan truyền thông, tỉnh Hà Giang cho biết công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ I và II của Danh lam thắng cảnh Mã Pì Lèng.

Tuy nhiên, theo điều 37 Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi bổ dung một số điều của Luật Di sản văn hóa năm 2009 thì công trình này có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên và môi trường – sinh thái của danh thắng Mã Pì Lèng. Do đó, cần có ý kiến thẩm định bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Về hồ sơ công trình nhà nghỉ, Chủ tịch tỉnh Hà Giang thừa nhận, nhà hàng Panorama chưa có cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư và cấp phép xây dựng.

Về trách nhiệm, UBND tỉnh Hà Giang xác định trách nhiệm ban đầu thuộc về UBND huyện Mèo Vạc trong công tác quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng.

Cũng tại công văn báo cáo Chính phủ, Chủ tịch tỉnh Hà Giang cho biết, để xác minh cụ thể vụ việc trên, ngày 2/10, UBND tỉnh Hà Giang đã ban hành văn bản chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức kiểm tra công trình xây dựng tại khu vực Mã Pì Lèng, yêu cầu báo cáo UBND tỉnh trước ngày 9/10.

Về quan điểm và phương hướng giải quyết của tỉnh, văn bản báo cáo Chính phủ khẳng định: Tỉnh Hà Giang không bao che sai phạm và kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan, đồng thời khắc phục những sai phạm trong xây dựng công trình Nhà nghỉ, nhà hàng Panorama tại khu vực Mã Pì Lèng, huyện Mèo Vạc, đúng theo quy định của pháp luật.

Đối với các vấn đề về xác định ảnh hưởng cảnh quan, môi trường, tỉnh báo cáo xin ý kiến của Bộ VHTT&DL và mời các chuyên gia giúp đánh giá làm cơ sở để xử lý các vi phạm theo quy định.

Xuân Hưng