Ứng dụng phẫu thuật nội soi tim đạt giải Nhất Nhân tài Đất Việt