Mải chụp selfie, nhóm du khách bị sóng lớn thổi tung tại Iceland