Cập nhật ngay địa điểm “đổi gió” cho buổi họp lớp dịp 20/11