Giá vàng liên tiếp tăng giá do đồng đô la Mỹ suy yếu