Không muốn chọc giận ông Putin, ông Trump hủy hẳn một chiến dịch Hải quân