Ngày sóng gió nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump