Nhìn lại cú sút xa đẳng cấp, xé lưới tuyển UAE của Tiến Linh